من نمیدونم چرا از وقتی میرم دانشگاه صبحا ساعت 7 بیدار میشم. سحر خیز کی بودم من /?!"" 
دارم فک میکنم اگه پارسال اینجوری بودم چقدر خوب میشد ...
البته من با این سحرخیز بودنم یه مشکل کوچولو ام دارم اونم اینکه سحر که میشه من. بیدار میشم و یه خیزی برمیدارم که بلند شم از جام. ولی متاسفانه به دلیل خستگی. مفرط و خواب الودگی به صورت خیز وار خوابم میبره و بعد دوباره یکم بعدش بلند میشم ازخواب دیگه اون موقع بستگی به شرایط روزم داره مثلا اگه کلاس داشته باشم بلند میشم از جام ولی اگه نداشته باشه از حالت خیز خارج شده و به حالت خوابیده مثل بچه ی ادم میگیرم میخوابم  
بلهههه یه همچین سحر خیزیم من  
اصلاهم مهم نیست روزایی که کلاس ندارم دیده شده تا 12 خوابیدم مهم همون خیز کله سحریه که من برمیدارم