هنوز وسایلامو کامل نذاشتم ..
خدا مرسی که فاطی رو بر ما ارزانی داشتی تا همواره از ۸ صب تا۸ شب تو دانشگاه یه ریز نیشمون باز باشه و وقتی میخوایم ازین دانشکده بریم اون دانشکده از شدت خنده به زور راه میریم و همه چپ چپ نگامون میکنن 
اخه یه ادم چقدر میتونه با نمک باشه !!!
به نظرتون فردا چی بپوشم سبز یا سورمه ای؟؟( قابل توجه عزیزان امروزم سبز بودم) 
تو دانشگاه چقدر وقت ادم تلف میشه 
خدا شکرت که آز شیمیم حل شد 
الکی الکی شدم سوگولی کلاس بیو  
چرا همه منو میشناسن تو دانشگاه آخه ؟ 
خدا شکرت امتحان به خودی خود پیچیده شد 
گزارش کار شیمی رو کدوم ور دلم بزارم ؟ خدا خودت یه کاریش بکن  
چرا مسئول ازمایشگاه ها البته به جز اون دسته که ماه اند بقیه شون عقده این ؟؟والا اخه یکی نیست بگه سر پیازی ته پیازی وات د فاز خواهر من  ؟