من من من من
دلم میخواد ، دوست دارم ، خوشم میاد ، به توچه ، به من چه و....
این کلمات از نظر من منفور ترین کلمات ممکنه که یه آدم میتونه بزنه 

.
.
.
.
.
در مقابل یه همچین آدمایی ۲کار میشه کرد :
۱) جواب احمقان خاموشیست (سکوت) 
۲) کلشونو و بکنی 
و چون مورد دوم عملی نیست فقط گزینه ۱ می مونه  که اونم مثل زهر تلخه ولی بازم هرچی فکر میکنم در شان ادمی نیست جواب یه همچین موجوداتی که غیر خودشون کسی رو نمی بینند و بده  
همین و بس 
.
.
اچ ام ای نمیدونم کی میتونم به خاطر امشب ببخشمت کاری که تو امشب با خودخواهیت کردی رو حتی اگه یه روزی بتونم ببخشمت فراموش نمی کنم .......هرگز فراموش نمیکنم میبخشم ولی فراموش نمیکنم تا  برای همیشه تصویر خودخواهی مثل امشب برام زشت باشه خیلی زشت