وقتی قرآن میخونم دلم یه جوری زنده و شاد میشه که انگار تازه متولد شدم 
ایشالا خدا هدایت کنه همه رو منم همراه بقیه هدایت کنه واقعا از خدا میخوام هدایتم کنه خیلی دارم از دست میرم حیفم به خدا خدا خودت حواست به هممون باشه   
چقدر دلم میخواست قرآن بخونم چقدر دلم با خوندنش باز شد چقدر حالم خوب شد 
ممیدونی چیه اصلا دلم خنک شد  حالم جا اومد کلی کیف کردم 
واقعا  چرا ؟!!
 تعجبم از اینکه قبلا شنیده بودم میگفتن وقتی حالت بد میشه یا دلت میگیره قرآن بخون ولی چون قبلا با میل باطنیم تو شرایط مشابه الان نخونده بودم مسلما نتیجه اشم فرق میکرد و با همچین غلظتی انرژی مثبت نگرفته بودم 
واییی خدا جونم شکرت بابت همه چی بابت قرآن و...
خدا شکرت به خاطر وجود همچین معجزه ی معرکه ای 
بوس بوس بوس