وقتی مرض وبلاگ نویسیت شب امتحان گل می کنه نتیجه میشه یه آدمی مثل من که ۲۰۰ و۳۰۰ صفحه اش از امتحانش مونده ولی نشسته داره پفیلا میخوره و وبلاگارو میخونه 
.
.
.
خدایا بگم غلط کردم از ترم بعد از اولش میخونم کافیه یا چی؟ هرچی بگی انجام میدم فقط توروخدا رو سیاه نشم سر این لعنتیییییییی خودت شاهدی چند هفته پیش میخواستم حذف کنم مستر عصا غورت داده هه  نذاشت
من کلا اعتقادم اینکه درسی و که قراره چیز نشی و بهتره خودت حذف کنی تا خودشون چیز نکنن