تا حالا نمی فهمیدم وقتی میگن استاد اسمتو بدونه یعنی چی 
امروز سر امتحان منو با اسم و فامیل کامل صدا زد 
تقلب نمی کردما اا  فکر بد نکنین یه وخ  کارم داشت صدا کرد  
حالا نمیدونم خوبه یا بده یه حس یه جوری طوری دارم آخه این استاد حضور غیاب نمی کنه اصن
احتمالا چون خیلیی سر کلاسش فعالم و یه کوچولو شیطوون تشریف دارم یادشه  فقط یه کوچولو شیطونمااا یه کوچولو اصلا هم استادارو قورت نمیدم  
والا مگه من هیولام بخورمشون  
فقط یکم با سوالام دیونشون میکنم همین درهمین حد یکمم زیادی فعالم  
پ ن : شعر عنوان از خودم می باشد . ( شاعر کی بودم من)