۴۵ مین دیگه امتحان ش شروع میشه 
الان تو کتابخونه دانشگام 
کسی میدونه این سیگما چه شکلیه ؟؟ خدا خودت کمک کن به همه به مم کمک کن 
حدا بتونم بچه هارو ببینم