امتحانم خیلی بهتر از چیزی بود که فکرش رو میکردم 
خیلی خوب دادم خیییلییی 
یوهووووووو  
استاد جان مهربون شده بوددددددد وااای من ترم بعدم هرچی ارائه بده بر میدارم چرا من انقدر عاشقش شدم !!!! استادمون خانم بود  از خارج اومده تازه ۲ ساله و خیلی خیلی سخت گیر در طول ترم یه جوری در طول ترم سخت گرفته بود که برا امتحان همه رو تقریبا بلد بودم هرجلسه کوییز و ... تازه امتحانشم در سطح کتاب بود 
خیلی خفنه اصلا بعد امتحان مهرش به دلم افتاد ه  بد جووور   . الان میگم چرا انقدر باهاش سرد بودم !!! چرا باهاش ببشتر گرم نگرفتم؟؟آخه با دخترا خیلی رفیق میشه خیلییی 
تازه اومده بود بالاسرم وایستاده بود یه سوال بود کنارش علامت سوال زده بودم گفت اینو تونستی بنویسی گفتم بله نشونش دادم گفت درسته  وووی اونجا بود که میخواستم بگیرم بماچمش