فصل ۱و ۲ مونده 
استاد بسی سختگیر 
تک تک با جزئیات باس بنویسیم یه تیکه اشتب بنویسی نمره نمیده ازوناست 
وصفش و اول ترمی شنیده بودم ولی یه حسی میگه فردا اززون امتحاناس که هرچی تلاش میکنی بنویسی ولی نمیشه و آخرشم وقتت تموم میشه خداا نمره ی مورد نظرم و کسب کنم خودت که میدونی شرایط و خودت یه کاری کن  نشه اونی که میترسم من طاقت این همه سال دوری و ندارم 
خدااااا 
الان فقط دلم میخواد پیش خانوادم باشم 
هعییییی
خدا میشه اینم مثل ه آسون بده در سطحی که نمرمو بگیرم خوب بده بشه حل کرد  خداااا خواهش میکنم