هیچ چیز با ارزش تر از این نیست که برا خودت وقت بزاری و خودتو دوست داشته باشی 
وقتی به خودت‌اهمیت ندی کم کم به فراموشی سپرده میشی روحت پیر میشه و و کم کم جسمت تحت شعاع روحت فرسوده میشه و درنهایت مرگ تورا میبلعد بی آنکه حتی روحت خبر داشته باشد .
خودت رو دوست داشته باش عاشق چیزای کوچیک شو و عشق رو به زندگیت تزریق کن و از زندگیت لذت ببر 
جملاتی که انرژی بخش اند و روحتو زنده میکنن و مثل روزهای نوجوونیت بنویس بزن جلو چشت باشه نترس از تمسخر های بقیه ،نترس از نگهداشتن  بخشی از چیزی که تورو زنده نگه میداره 
گاهی لازمه بجنگی و پا پس نکشی از چیزهای کوچیکی که سرپا نگهت میدارن 
روحتو شاداب نگهدار 
هنوز خیلی چیزا هست که تجربشون نکردی مثل تنهایی سفر کردن به کشورهایی که دوست داری بری مثل  پیانو زدن و قدم زدن تو خیابونای پاریس با اولین عشق زندگیت ( اینو بعید میدونم)و  پزشک افتخاری بیمارستان امام رضا شدن یا شایدم مادر شدن و....
دخترک پاییز  رهای روز های جوانی