وااای استاد ... داریم چه استادی 
ماه 
قند 
عسل 
خوردنی
شیطون 
پایه 
پیر 
با لهجه ترکی غلیظ تبریزی
امروز جعفرو یه جور تلفظ کرد ترکیدیم از خنده
پسره دم در کلاسمون وایستاده بود ما ام که همکلاسیای پسرمون یکی از یکی بدتر اصلا تعارفم بلد نیستن چه برسه به چیزای دیگه  کلا هنوز خیلی بچه تر از اونی اند که بدونن وقتی یه جایی اند که صندلی کمه باید به خانما تعارف بزنن و بگن شما بفرمایید از حق نگذریم یکی دو نفرشون این جورین ولی من حرفم با اکثریته 
یا وقتی میخواستیم وارد کلاس شیم تا ما تعارف نمیزدیم یادشون نمی افتاد که وایستن بگن شما بفرمائید و..
اقا داشتم می گفتم این کلاسمون همه جور آدمی داره  از ترم صفری تا ترم بالایی 
منو دوستم رفتیم آب بخوریم تا بیایم اومدیم در کلاس بسته بود یه پسره ام دم در وایستاده بود و تو کلاسو نگاه میکرد از پنجرش ما ام رسیدیم پرسیدیم استاد رفتن یهووو در کلاسو باز کرد همون جور که یه متر کج شده بود و به دسته در آویزون بود گفت بفرمایید ما ام که هم قافلگیر شده بودیم هم تاحالا یه همچین چیزی ندیده بودیم هنگ کردیم و یه ساعت وایستاده بودیم نگاش میکردیم  دریغ از هیچ حرف و حرکتی همین جور خشکمون زده بودحالا از روبه رو ام خیل جمعیت ۴۰ نفره دانشجو ها بود که داشت به این صحنه نگاه میکرد   اصلا یه لحظه همه منتظر بودن ببینن بعدش چی میشه ما بالاخره تشریف فرما میشیم یا نه .
همین طور که وایستاده بودیم و اون پسره ی بدبختم کمرش رو به وخامت بود و داشت میشکست و احتمالا دیگه توبه کنه ازین کارا بکنه با صدای استاد که داشت میگفت بفرمایید خانما خیلی قدم رنجا فرمودید تشریف آوردید به خودمون اومدیم و رفتیم تو حالا جای شکرش باقی که دوتایی باهم نرفتیم که لای در گیر کنیم اون دیگه خیلی کمدی می شد .
وای حیف  هرچی فک میکنم اصلا قیافه اون پسره ام یادم نمیاد 
حالا از شوخی گذشته یه سری از پسرا فک می کنن که مثلا جا دادن به خانم و درو باز کردن براشون و... ازشون چیزی کم میکنه درصورتی که واقعا یکی از معیار های جنتلمن بودن یه پسر از دید دخترا همین جور چیزاست .