فردا کنفرانس دارم کم خوندم 
اصلا یه ژن مقاومت در من نهفته وقتی میخوام یه کاری رو مجبوری انجام بدم فعال میشه تا آخرین لحظاتی که بتونه  منو از انجام اون کار زوری باز میداره 
خب لامصب این یه بارو کوتا بیا جان من استاد و قراره حالا حالا ها  ببینی 
کنفرانسی که قراره ارائه بدم  از یه کتاب ۱۹۶ صفحه ای که من ۳۵ صفحه رو خوندم 
میرسونم ایشالا 
کلا همیشه انقدر ریلکس تشریف دارم و اخرین لحظات به غلط کردم می افتم همشم تقصیر اون ژن معیوبه 
خدا این یه بارو با یه بار های دفعات بعدی خودت به خیر بگذرون
بعضیا ام هستن که با رباتشون هم خودشونو هم مارو   دق میدن خب عوضش کن دیگه