بد جوری بیخوابی زده به سرم 
این هفته هفته خوبی به نظر میرسه اولش که با کتاب استاد عشق شروع شد و تمومش کردم تو ۴ یا ۵ ساعت بعدشم که در طول هفته کتاب نیچه رو ادامه دادم  آخرشم که الان باشه کتاب ملت عشق مجذوب خودش کرده منو 
نمی دونم یه حسی مثل جنون دلم میخواست همه رو باهم میخوندم از طرفی نیچا و از طرفی ام ملت عشق  
پتانسیل اینو در خودم میبینم که بشینم ملت عشق و از الان تا صب یه ریز بخونم تمومش کنم 
امااااا
دوست ندارم دو تا کتاب خوشمزه رو همزمان بخونم از طرفی  دلم میخواد هرچه سریع تر بخونم تا سیر شم از حسرت خوندن کتابای دوست داستنی از طرفی ام دویت ندارم کتابم تموم شا 
کتاب نیچه گریست و مدتیه از سر گرفتم دارم مزه مزه اش می کنم دوست ندارم یهو تموم شه هر شب یه ذره اشو میخونم 
متاسفانه یکم تو انتخاب  کتاب سخت پسندم و نمی تونم هر کتابیو بخونم یعنی اگه با یه کتابی حال نکنم یا با وضعیت روحیم سازگار نباشه  میزارمش  کنار تا وقتی حال و حوصلا اشو داشته باشم  و بتونم خ ب بفهممش .