به دورو برتون نگاه کنید حتما یکی هست که دلتون و شاد می کنه وقتی باهاشین، نگرانی ندارید و حس خوبی دارید 
وقتی باهاشی انقدر حالت خوب میشه که اگه صب تا شبم باهاش تو خونه بمونی و کوه و دشت و دمن و سفر نری  حالتو بهتر می کنه و یه تنوع حسابی میشه برات 
یه وقتایی وجودیه آدم می تونه بزرگترین دلگرمی زندگیت بشه 
خ مثل خواهر 
خدایا .......شکرت 

خواهرجونیم دوست دارم  عاشقتم  نمی دونم امروز و چیجور می تونم برات جبران کنم  
انقدر این دو روز در کنارت بهم خوش گذشت که شاید اگه سفر میرفتم بدون تو بغض بود و بغض بود و بغض
گردالوی تپلی دوست داشتنیم لاغر نشو که همین جوری میخوامت :)) عاشقتم میمیرم برات نرمالوووی آبجییی