خب ایشالا اگه قسمت باشه امشب راهی ام  
حلالم کنید 
شهید شدم راه منو ادامه بدین 
داریم با بروبچ ارازل میریم جنوب 
شهید شدم آبنباتا و لواشکا و پاستیلام و وصیت می کنم برا شما فقط اون لواشک اناری رو نخورید بزارید بمونه شاید برگشتم