حال و هوای دلم خیلی خوشه 
خیلی معنوی طورم دوست دارم این حس و حال و حفظش کنم 
امیدوارم خود شهدا کمک کنن این حال و هوا بمونه 
تصمیمات محکم و قوی و جدیدی گرفتم 
تصمیم گرفتم به آدما کمک کنم بی تفاوت نباشم اگه احساس کردم حالو روزم نسبت به یکی بهتره حواسم بهش باشه 
باید این فرهنگ دست گرفتن و بلند کردن یه آدم ضعیف تر از خودم و تقویت کنم بیشتر باید از خودم بگذرم 
خیلی تن پرور و تنبل شده بودم خیلی به درد نخور بودم واقعا تصمیم دارم زندگی کنم 
زندگی کردن یعنی یعنی کمک کردن و بهتر کردن زندگی با تعاون و همکاری و دیدن لبخند  آدما 
این سفر خیلی چیزا بهم یاد داد 
خیلی چیزایی رو که فراموش کرده بودمو یادم آورد 
یادم رفته بود یه زمانی یه مردایی بودن که به خاطر من الان ، از همه چیزشون گذشتن 
به صورت جدی با دوستام تو شلمچه با شهدا عهد بستیم  غیبت نکنیم 
من چند تا تصمیم جدی دیگه ای ام گرفتم که حالا....
خلاصه که رها جان هر وقت خواستی انسانیت درونت زنده بشه یه سری به شهدا بزن دست رد به سینه ات نمیزنن