نیدونم چم شده هیشکی با حرف زدنم حال نمی کنه 
تصمیم گرفتم تو سال جدید به جز با دوستام با بقیه  خانم طور رفتار کنم   و حرف بزنم حالا رفتارم به کنار کلمات و جمله بندیام یه جوریه که دافعه داره جذاب نیست 
احساس میکنم هیشکی حال نمیکنه با حرف زدن باهام 
جدا از مقوله ای که تن صدا و خود صدا داره که خب همه بهم میگن چرا دوبلر نشدی  تو تایپ و چت این مشکل  و بیشتر دارم  
خودم فک میکنم چون جو دوستیمون بیشترین وقت صحبت کردن باهاشون و دارم نسبت به ب۳یه و چون بی نهایت شوخیم و  می گیم می خندیم باعث شده با بقیه که شوخی می کنم اونا انتظار نداشته باشن و بهشون بر بخوره 
به هر حال به شدت در گیرم اصن یه وضعی 
فک کنم تو عید   و دید و باز دید لال شم بهتره قبل اینکه تمام روابط حسنه و غیر حسنه فامیل بهم بریزه