یک‌بار که دلت بشكنه، دیگه تمام سعی خودت‌رو می‌كنی توی جاهایی كه امكان مجدد دل شكستنت هست نری! فاصلت‌رو با آدم‌ها حفظ می‌كنی، در حد نیاز بهشون نزدیک میشی! چون اگه یک‌بار دیگه دلت بشكنه نه تنها دیگه اون آدم سابق نمی‌شی، که كلا دیگه آدم نمیشی!