زن بودن و مادر نمونه بودن فقط به غذای خوشمزه و خونه داری و مهمونی های آنچنانی راه انداختن نیست 
زن زندگی اون زنیه که بتونه مدیریت کنه خونه و زندگیشو یا وقتی مشکلی برای یکی ا  اعضای خانواده پیش میاد با صبر و حوصله  راهنمایی کنه و درست ترین راه ممکن و پیشنهاد میکنه .
فقط بچه نیاره که  زندگیشون عوض شه بچه رو بیاره برای ایجاد موج  تربیت درست انسان ها برای اینکه نسلی از انسانهارو به ثمر برسونه که انسانیت دین اولشون باشه  .
دختر یکی از دوستامون یه بچه دوساله داره و بچه دومشو حامله شده حاملگیشم جوریه که واقعا سخته جز ۳درصد زن های دنیاست که سخت ترین حاملگی رو دارن در واقع عملا ۹ ماه نمیتونن چیزی بخورن .
وقتی ازش پرسیدیم چرا حامله شدی گفت فقط به خاطر بچه اولم چون تنها بود  ، من که دلم بیشتر برا بچه دوم میسوزه تا بچه اول
دلیللشون به نظر منتطقی میاد ولی من موندم اون بچه دوم که میخواد بیاد چه گناهی کرده که باید تا سنی عروسک و دلقک بچه اول باشه و....نمی دونم چب بگم ولی خب  این حقش نیست  .