هیچ وقت فکر نمیکردم تو زندگیم به اینجایی که هستم برسم 
هیچ وقت فکر نمیکردم انقدر بی حس بشم که به راحتی از ادما دل بکنم 
الان رهاتر از رهای همیشه ام
دیگه نه عاشق میشم و نه به عشق اعتقادی دارم 
یعنی به اینکه ادم عاشق شه 
چون از نظرم نمیشه دو نفر به یک اندازه عاشق هم بشن
همیشه یکی بیشتر از اون یکیه و نفر دوم فقط وانمود میکنه
به نظرم تا جوهر عشق تو وجودتون پر رنگه بچسبیدش حتی اگه به قیمت رسوا شدنتون باشه حتی اگه به قیمت اینکه تو کل زندگیتون هر وقت دیدنتون بگن فلانی رو میبینی یه زمانی عاشق فلانی بودا 
بزار بگن بزار هرچی دوست دارن و دلشون میخواد بگن تو  فقط عاشقی کن، فقط زندگی کن .
به نظرم عشقم نمودار داره اوج داره فرود داره پستی و بلندی داره مهم اینکه تو اوجش نزاری سربسته بمونه باید فریاد بزنیش باید بوش کنی و ببوسیش  بالخره میرسه زمانی که دیگه اون حس قبلی رو نداری پس چه بهتر که تا تنور داغه بچسبیش 
رفیق عاشق نشو ..
اگه ام شدی کفشای آهنیت رو پات کن و قشنگ عاشقی کن یه جوری بجنگ برا به دست اوردنش که اسمتو تو داستانا بنویسن....